webmaster: www.vittr.cz
Dan Maha
Kontakt

Dana Kořínková
danmaha@danmaha.cz
tel.: 731404197

Některé z mých obrazů můžete v současné době vidět v interiérech hotelu Terraces
a také v prostorách studia Centrum zdraví a pohybu Fialka.
www.ws-terraces.com
http://www.fialkacentrum.cz/